BFK-föreningen

Både sjövårdsarbetet och många andra aktiviteter drivs idag i Badsjöföreningen Karparnas - BFK:s - regi. BFK är en ideell områdesförening. Namnet Karparna kommer av att vi som drog igång sjöräddningsprojektet på 70-talet kallade oss för Karparna. På den tiden skulle ju inplantering av karpfisk vara räddningen för övergödda sjöar. Men så enkelt var det inte...