Lännersta på 1930-talet

Årtal: 
1930
Vi har hittat ett gammalt dokument från 1940. Det är ett litet häfte på ca 40 sidor om 1930-talet i vårt område.
 
Dokumentet heter "Lännersta Villaägareförening 1931-1941 samt Styrelse- och Revisionsberättelse 1940" och innehåller:
- En återblick på området från 1930-1940
- Bilder från "Badsjön"
- Invigning av badplatsen 1939
- Styrelseberättelse 1940
- Lännerstas historia i korta drag
- Några uttalande av kända Lännerstabor
- Karta över Lännersta från 1941
 
Dokumentet finns här inskannat och läsbart som en pdf-fil och kan även laddas ner om man så vill.
 
VARNING! Filen är för närvarande 9 MB stor så tar det tid att öppna upp eller ladda ner. Lännersta Villaägareförening 1931-1941