Informationsblad 2008-2011

Informationsbladet sprids som trycksak till hushållen vid Bagarsjön och publiceras även på Internet.

Välj här vilket informationsblad du vill se. Textinnehållet ser ut som när bladet gavs ut - även uppgifter som inte längre är aktuella kan alltså finnas med.