Restaureringens nya fas.

Årtal: 
1993

Med hjälp av ALU-arbetare reparerades bryggor, omklädningshytter och en ny arkitektritad scen byggs. Fiskevårdsföreningen får Stockholms läns landstings miljöpris på 20 000 kronor, som under högtidliga former delades ut på Solliden.