Historik

1990

Gaj och partajj

ft fv tf yfgb yvn yfvnt fvny ftvnt fvn tdcb rsdx evsaz ces fg4edfh 5r6gj 6tgj 6t7g j6t7g pllo0.

1976

Fiskevårdsföreningen får nytt liv

Karparna tar över Fiskevårdföreningen. Hotet mot Bagarsjön framtvingade ett massivt skrivande till parkkontoret, gatukontor, fritidskontor,kommunstyrelse, vägföreningen, olika undersökningar och utredningar mm.

1975

Karparna uppstår

Några nybyggare, som så småningom kom att kalla sig Karparna, utförde kraftfulla insatser för att förhindra igenväxtning och förhindra att Bagarsjön förvandlades till land. Stora insatser mot sjöns föroreningskällor.

1962

Fiskevårdsföreningen bildas

En dotterförening till Villaägareföreningen. Fiskeintresset och sjövården fick en mer framträdande plats.

1939

Badplatsen byggs och invigs

Sjön hette ursprungligen Slätteträsk men namnet hade tidigare ändrats till Bagarsjön efter Lännersta Bageri som låg mitt emot badplatsen. Efter uppbyggnad av badplatsen benämndes sjön ofta för Badsjön.

1930

Lännersta på 1930-talet

Ett historiskt fynd har gjorts på en styrelsemedlems källarhylla! Vi har hittat ett gammalt dokument från 1940. Det är ett litet häfte på ca 40 sidor med mycket intressant läsning om 1930-talet i vårt område.

Dokumentet heter "Lännersta Villaägareförening 1931-1941 samt Styrelse- och Revisionsberättelse 1940" och innehåller:
- En återblick på området från 1930-1940
- Bilder från "Badsjön"
- Invigning av badplatsen 1939
- Styrelseberättelse 1940
- Lännerstas historia i korta drag
- Några uttalande av kända Lännerstabor
- En lång dikt om styrelsejobbet
- Medlemsförteckning med namn och adress
- Karta över Lännersta från 1941

Dokumentet finns här inskannat och läsbart som en pdf-fil och kan även laddas ner om man så vill.

VARNING! Filen är för närvarande 9 MB stor så tar det tid att öppna upp eller ladda ner. Lännersta Villaägareförening 1931-1941