Bli medlem

Bli medlem, skicka ett e-post med dina uppgifter till Jan Wallin

 

 

Kostnaden för medlemsskapet (150:-/familj och kalenderår).

Ange nedanstående uppgifter i kontaken med Carina Holst

För vuxna:

För/Efternamn

Födelseår

Postadress

Postnr och Ort

Telefon hem och mobil

Emailadress

och för barn

För/Efternamn

Födelseår