En biologisk utmaning

Bagarsjön i Lännersta har varit på väg att gödas till döds. Enskilda avlopp, dagvatten och andra tillflöden hade för 30-40 år sedan fått stora delar av sjön att växa igen. Sedan inleddes ett tålmodigt räddningsarbete, i samarbete mellan kommunen och grupper av boende runt sjön. Många har också deltagit frivilligt i det ganska hårda jobbet med att röja växtlighet under områdets historiska "Sjöväxtskördedagar".